Budgetkalkyler, bygg och VVS

Oktopal förfogar över ett antal kvalificerade konsulter inom bygg och VVS som hjälper Dig med att ta fram kostnader för planerat underhåll, budgetarbete, kostnader för reparationer, om- och tillbyggnad, nybyggnad mm. Välkommen att kontakta oss med Dina frågor om kalkyler med formuläret här intill.

Låt Tommy kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!