Anlita oss för energiberäkningar

Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk ska detta verifieras. Verifiering kan med fördel samordnas med en energideklaration.

Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR 25 och använder brukarindata från BFS 2017:6 BEN 2.

När behöver du göra en energiberäkning?

  • Krav vid tekniskt samråd för att få bygglov
  • Vad blir resultatet av energiåtgärder t.ex. tilläggsisolering
  • Klarar ert befintliga värmesystem en tillbyggnad?
  • Dimensionera värmesystem
  • Undersöka om huset förbrukar mer än det borde

Låt Tommy kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!