Energideklarationer till ett fast pris

En energideklaration är ett dokument som informerar om husets energianvändning. Den innehåller bland annat information om husets uppvärmning, fastighetsel och tappvarmvatten. I deklarationen ska det även finnas information om radonmätning är utförd eller ej och eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.

Lagen om energideklaration

Enligt lagen skall alla småhus som säljs eller hyrs ut energideklareras. Även större byggnader som ofta besöks av allmänheten ska energideklareras. Om du har en ny byggnad, ska deklarationen vara gjord inom två år från det att den tagits i bruk.

Energideklarationen ska helst finnas tillgänglig vid annonsering av huset. Vi hjälper dig med energideklarationer på både småhus och kommersiella fastigheter. Det är säljaren av huset som skall bekosta energideklarationen.

Få offert till fast pris

Oktopal utför energideklarationer på alla typer av byggnader; kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, samhällsfastigheter, bostadsrätter med mera.

Kontakta oss för offert på fast pris för dina energideklarationer, använd gärna formuläret på denna sida. Du kan även ringa oss på 063-12 35 30.

Låt Per-Johan kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!