Anlita oss för entreprenadbesiktningar

En entreprenadbesiktning är till för att du som beställare ska få ett objektivt besked om entreprenören faktiskt har levererat det som du har beställt. Därför bör alltid en utomstående och opartisk besiktningsman anlitas, när entreprenören är klar med sitt uppdrag.

Beställ en entreprenadbesiktning

Besiktningsmannens uppgift är att kontrollera om entreprenören fullgjort sina åtaganden mot dig som beställare. Och för att få en så rättvis bild som möjligt, protokollförs hela besiktningen av vår entreprenadbesiktningsman. Protokollet lämnas sedan till dig som beställare, så att du får ett kvitto på att jobbet är rätt utfört och att du har fått det som du beställt.

Kvalificerade besiktningsmän

Besiktning av hus är något av en specialitet hos oss och du kan känna dig säker på att du alltid får en besiktningsman som klarar jobbet. Vi utför besiktningar av entreprenader inom bygg- och VVS med kvalificerade besiktningsmän.

Vi är medlemmar i SBR och besiktningsgruppen.

Kontakta oss för priser på besiktningar genom att skicka din förfrågan via formuläret här intill. Om du vill kan du även ringa oss på 063-12 35 30.

Låt Tommy kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!