Ventilation

Flexit Spirit K2R

k2_2

Två i en! Flexit SPIRIT K2R är ett luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och integrerad kökskåpa. Aggregatet placeras i kök over spisen, och passar till lägenheter,radhus och mindre villor. SPIRIT K2R ersätter äldre aggregat och kan med fördel även användas vid nyproduktion.

Läs mer om produkten här »

Flexit UNI2

img2
  • Nyutvecklad styr. Välj mellan manöverpanelerna CI 60 och CI 600.
  • OBS! Manöverpanel beställs separat.
  • Tillfredsställer kraven till Passivhus.
  • Luftbehandlingsaggregat med högeffektiv roterande värmeåtervinnare.
  • Kapacitet på ca 78 l/s
  • Passar bra till lägenheter, småhus, enfamiljshus och passivhus.
  • Tystgående.
  • Med modbusadapter (tillbehör art.nr. 111647) kan man kommunicera via modbus.
  • Enkel hantering.
  • Modern design

Läs mer om produkten här »

Flexit UNI3

imagehandler1-220x227

UNI 3 är ett aggregat som klarar de mycket tuffa krav, betr energieffektivitet och värmeåtervinning, som passivhusstandarden innebär. Lägg därtill att UNI 3 är mycket tystgående och utrustat med senaste teknik för automatisk styrning för att erhålla bästa möjliga inneklimat. UNI 3 har ett luftflöde som klarar villor upp till 200 m².

Läs mer om produkten här »

Flexit UNI4

uni-4-220x192

UNI 4 är ett aggregat som klarar de mycket tuffa krav, betr energieffektivitet och värmeåtervinning, som passivhusstandarden innebär. Lägg därtill att UNI 4 är mycket tystgående och utrustat med senaste teknik för automatisk styrning för att erhålla bästa möjliga inneklimat. UNI 4 har ett luftflöde som klarar villor upp till 400 m².

Läs mer om produkten här »

Låt Per-Johan kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!