Kontrollansvarig enligt PBL

I alla projekt som kräver bygglov, krävs det också en kontrollansvarig (KA) enligt plan- och bygglagen (PBL). Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att endast certifierade personer som får anlitas för uppdraget.

Ta fram kontrollplan

En kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt lever upp till de krav som finns i bygglagstiftningen. Hen ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Det är även den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen följs samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den person som anlitas som kontrollansvarig får inte vara i jävsituation. Det betyder att hen exempelvis inte får arbeta på samma företag eller vara släkt med byggherren eller den som utför din beställning.

Certifierade yrkesmän

Vi på Oktopal har certifierade kontrollansvariga för både nivå N och nivå K som följer ditt projekt fram genom hela byggprocessen. Våra kontrollansvariga har erfarenheter av projekt av ett värde upp till 100Mkr.

Vill du veta mer? Använd formuläret här intill för dina frågor. Du kan även ringa oss på 063-12 35 30.

Låt Tommy kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!