JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

Vad är energieffektiviseringsbidraget?

Sedan juli 2023 finns det möjlighet för småhusägare att ansöka om bidrag för upp till 50% av materialkostnaderna vid uppgradering till ett mer energisnålt värmesystem.

Syftet med bidraget är att energieffektivisera småhus som är uppvärmda av direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller gas.

Läs mer om bidraget i den här artikeln. För ansökan och mer information besök Boverkets webbsida om energieffektiviseringsbidraget.

Vem kan få bidrag?

 • Du äger ett småhus (helt eller delvis) och använder det som din permanentbostad
 • Ditt hus värms upp av direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller gas
 • Du har en luftvärmepump i ditt småhus som är äldre än 10 år

Hur stort bidrag kan jag få?

 • Du kan få minst 10 000 kr och högst 30 000 kr
 • Åtgärderna måste ha kostat minst 20 000 kr
 • Du kan få bidrag för högst 50% av materialkostnaderna
 • Du kan söka bidrag en gång för värmesystemåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder (upp till 30 000kr per åtgärd)

Vad kan jag söka bidrag för?

 • Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • Anslutning till fjärrvärmenät
 • Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump eller berg/sjö/jordvärmepump
 • Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
 • Installation av en anordning för uppvärmning av biobränsle

Installera en energieffektiv luftvärmepump från Oktopal

Svårt att veta vilken luftvärmepump som passar bäst för ditt småhus? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontakt

Rekommenderade produkter

Bereda Multi (luft/luft)

Bereda Multi är Sverigepumpens första Multisplit-system som erbjuder både kyla, värme och tappvarmvatten från en enda supereffektiv luftvärmepump.

För mer info

Sverigepumpen Komplett (luft/vatten)

Sverigepumpen Komplett är en luft/vattenvärmepump som förenar den bästa Hydrokit-tekniken med en varmvattenberedare i rostfritt stål av högsta kvalitet.

För mer info

FAQ

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Boverkets e-tjänst, det är sedan länsstyrelsen i ditt län som sköter handläggning och beslut.

Jag har frågor om bidraget, var vänder jag mig?

Det är länsstyrelsen i ditt län som besvarar frågor om bidraget.

Kan jag få bidrag för att installera en luftvärmepump i mitt fritidsboende?

Nej, bidraget gäller endast småhusägare. Du behöver äga småhuset helt eller delvis samt bo där permanent för att kunna ansöka om bidrag.

Vem betalar ut bidraget?

Länsstyrelsen betalar ut bidraget, men ansökan om utbetalning sker via Boverkets e-tjänst.

Vilken energiklassning behöver luftvärmepumpen ha?

Produkten får inte ha en lägre energimärkning än dom två vanligast förekommande energieffektiviseringsklasserna.

Mitt småhus har i dagsläget ingen uppvärmning, vad gäller då?

Om utrymmen eller tillbyggnader inte tidigare värmts upp eller haft en värmekälla kan du tyvärr inte få bidrag för åtgärder i dessa.

För mer information om Energieffektiviseringsbidraget - kontakta Tommy så hjälper han dig!
Tommy

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram