Radonmätning och radonsanering för företag

Oktopal utför radonmätningar med avancerade instrument för att klargöra om det finns radon i din byggnad och varifrån det i så fall kommer. Vi kan även tillhandahålla mätdosor för både korttids- och långtidsmätning.

Gör din radonmätning i tid

Radon är en hälsofarlig ädelgas som bildas ur radium. Radium finns naturligt i marken och det är när den sönderfaller, som radon kan stiga upp ur marken och in i våra hus. Långvarig exponering av radon kan leda till allvarliga hälsoeffekter, såsom lungcancer.

Det är särskilt viktigt att göra radonmätningar om din fastighet finns i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög, eller om du har misstankar om att din byggnad är byggd av blåbetong. Om radon upptäcks i byggnaden är det viktigt att ta hand om problemet så snart som möjligt.

Så här går det till att få en miljö med låga halter av radon:

  1. Radonmätning.
  2. Radonbesiktning.
  3. Åtgärdsförslag.
  4. Som privatperson brukar man kunna söka bidrag för radonåtgärder.
  5. Installation saneringsanläggning.
  6. Kontrollmätning radonhalter.

Kontakta oss om du vill ha mer information om radonmätning och radonbesiktning. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret här intill eller ringa oss på 063-12 35 30.

Vi samarbetar med följande:

Svensk Radonförening med bl.a. förteckning över godkända radonbesiktningsmän.

Låt Jan-Erik kontakta dig för mer information! Du kan också ringa honom på 063-12 35 30!