Radonbesiktning, radonutredning och radonsanering för privatpersoner

Från 225 kr per radondosa. Oktopal utför radonmätningar med avancerade instrument för att klargöra om det finns radon i din byggnad och varifrån det i så fall kommer. Vi kan även tillhandahålla mätdosor för både korttids- och långtidsmätning. Vi utför också radonbesiktning och själva radonsaneringen.

Gör din radonmätning i tid

Radon är en hälsofarlig ädelgas som bildas ur radium. Radium finns naturligt i marken och det är när den sönderfaller, som radon kan stiga upp ur marken och in i våra hus. Långvarig exponering av radon kan leda till allvarliga hälsoeffekter, såsom lungcancer.

Det är särskilt viktigt att göra radonmätningar om ditt hus finns i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög, eller om du har misstankar om att ditt hus är byggt av blåbetong. Om radon upptäcks i ditt hus är det viktigt att ta hand om problemet så snart som möjligt.

Så här går det till att få en miljö med låga halter av radon:

  1. Radonmätning.
  2. Radonbesiktning.
  3. Åtgärdsförslag (Som privatperson brukar man kunna söka bidrag för radonåtgärder).
  4. Installation saneringsanläggning.
  5. Kontrollmätning radonhalter.

Kontakta oss om du vill ha mer information om radonmätning och radonbesiktning. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret här intill. Om du vill kan du även ringa oss på 063-12 35 30.

Så säger kunderna:

"Radonhalten understiger gränsvärdena nu..."

Vi är nöjda med installationen av radonsugen. Efter installationen visade de nya mätningarna att radonhalten nu understiger gränsvärdena, vilket känns väldigt bra då vi har barn i huset vilket var främsta orsaken till att vi valde att göra radonmätningar från första början och därefter göra de åtgärder som Oktopal föreslog.

Sedan antar vi att det även är gynnsamt för värdet på huset att det är vidtaget åtgärder och att radonhalten nu understiger gränsvärdena.

/Simon Sallin, Nälden

"Radonvärdena är idag helt perfekta..."

Då vi hade problem med för höga radonvärden kontaktade vi Oktopal. De kom och gjorde en hel del, även övriga luftprover då vi ville det.

Det visade sig att radonvärdena var för höga vilket resulterade i att de tyckte att vi skulle installera 2 st radonpumpar i huset. Det gjorde dom på en dag och vi tyckte att det var en proffsig installation då den gick på knappt en dag och på utsatt datum samt tid.

Radonvärdena är idag helt perfekta och vår kontakt med Oktopal var vi mycket nöjda med, feedback osv. Vilket gör att vi kan varmt rekommendera detta företag.

/Patrik Engblom, Sundsvall

"Oktopal håller en hög sevicenivå..."

På entréplan minskade Radonnivån från 430 Bq/m³ till < 30 Bq/m³ (dvs ej detekterbara nivåer). I källaren, där två rum mättes, minskade radonnivåerna från 1500 Bq/m³ (gillestuga) resp 700 Bq/m³ (tvättstuga) till 90 Bq/m³ i gillestugan resp 180 Bq/m³ i uthyrningsrummet (mättes i st f tvättstugan).

Mätningarna innan radonsug installerades var korttidsmätningar och har därför betydligt större felmarginal än de långtidsmätningar som gjordes efter installationen av radonsugen.

Oktopal håller en hög sevice-nivå, är förtroendegivande och kompetenta. Är mycket nöjd med deras arbete.

/Stefan Jonsson, Östersund

"Vi kan varmt rekommendera Oktopal..."

Vi köpte ett radhus 2018 och upptäckte snart att radonvärdena var högre än vi önskade ha. Av grannen fick vi tips på firman Oktopal och att de var nöjda med både bemötande och radonsanering.

Vi kontaktade Oktopal via deras kontaktformulär på webbsidan och blev uppringda. Företaget kändes väldigt seriöst där en tekniker kommer hem och utför en noga undersökning för att titta på radon i mark och byggmaterial. Som kund får man en genomgång av testerna och ett förslag på lösning.

Vi skaffade en egen digital radonmätare för att kunna se resultatet så snart radonsugen var installerad. Värdena gick ner rejält under den godkända nivån på (200bq/m³) och hela huset går nu att disponera. I tillägg gav firman analoga radonmätare som satt uppe på tre våningsplan i flera månader över vintern, även resultatet där visade att saneringen var väldigt lyckad.

Vi uppskattade också att Jan-Erik Hallin vid flera tillfällen ringde oss för att kolla att vi var nöjda med radonsugen och om vi behövde hjälp med någon justering av effekt.

Vi kan varmt rekommendera Oktopal i Östersund!”

/Björn Biller, Östersund

"...det visade sig att åtgärden var förbluffande effektiv."

Efter en radonmätning av min villa hösten 2017 fick jag i januari 2018 besked om att villan hade ett årsmedelvärde på 860 bq/m³. I källarvåningen var värdet 1120 och i bottenplanet 590.

Jag insåg att jag måste göra en radonsanering och kontaktade Oktopal i Östersund. Företaget föreslog att man först skulle göra en grundlig detaljmätning för att lokalisera “radonläckagets” olika platser i huset. Detta för att sedan ha ett bra underlag för placering av utsugsplatser till radonsugen. Jag anser att detta var nog ett av skälen till det mycket lyckade resultatet.

Efter att detaljmätning skett kom ett par montörer och monterade i mitt fall två radonsugar med tillhörande rörsystem. Min minnesbild är att det klarades av på en dag. Efter detta gjordes ny mätning och det visade sig att åtgärden var förbluffande effektiv.

Det nya årsmedelvärdet i december 2018 stannade vid 30 bq/m³ och i bottenplanet bedömdes värdet vara under 30 bq/m³. I källarplanet beräknades strålningen till 30±10 bq/m³.

Jag kan rekommendera Oktopal för sin påtagliga professionalitet, goda service i samband med önskemål om omdragning av ett utblås och inte minst hjälp med att ordna de bidrag, som fanns att få.

/Sten Bredberg, Östersund

"Det känns som om de kan sin sak."

Jag har anlitat Oktopal eftersom jag bor i ett område som är känt att det finns radon i. Efter ett hembesök och besiktning och där alla mina frågor besvarades, så installerades en radonsug.

Värdet som låg väldigt högt kom ner till knappt mätbara 60 bq/m³. Ett fantastiskt kundbemötande och ett företag som jag känner mej trygg med. Det känns som om de kan sin sak.

/Astrid Olofsson, Sveg

"Sedan ett år tillbaka har vi så låga värden som aldrig förr."

“Vi har tampats med radonet i huset sen vi flyttade in 1985. När vi eldade med ved funkade det hyfsat bra efter installation av ventiler i alla rum i huset, men när fjärrvärmen installerades då steg värdena i skyn.

Inte mycket bättre efter köksfläktsbyte till kont.sug och en sorts luftbytare i källaren. Då kom Janne in i bilden och föreslog radonsug och det blev en lyckträff.

Sen ett år tillbaka har vi så låga värden som aldrig förr. Janne sa att man inte vet hur de kommer att funka, då man inte vet hur det är under huset, men vi hade tur. Det blev full pott kanske man kan säga.

2012 var årsmedelvärdet 360Bq/m3. 2017 var värdet 270 Bq/m3 och i mars 2019 var värdet 110 Bq/m3. De kan man säga är ett gott resultat.

Angående Janne och hans “pojkar” vill jag bara ge högsta betyg till alla. Det är bara att ringa Janne, då får man veta det man behöver och får den hjälp man behöver. Vi är jättenöjda med resultatet.

/Gun-Britt  Löfroos o Bengt Jonsson, Sundsvall

Vi samarbetar med följande:

Svensk Radonförening med bl.a. förteckning över godkända radonbesiktningsmän.

Låt Jan-Erik kontakta dig för mer information! Du kan också ringa honom på 063-12 35 30!