Radonmätning

Säsongen för radonmätning är primärt mellan den 1 oktober och 30 april. Detta för att radonvärdet under eldningssäsongen har en tendens att stiga. En mätning bör ske under minst två månader, för att få ett så säkert resultat som möjligt. Det går naturligtvis att göra en korttidsmätning, om du hellre vill göra det.

Så gör du en korrekt mätning

En radonmätning görs främst för hälsans skull men även för att trygga värdet i fastigheten. Nedan ser du hur många radondosor du behöver för att genomföra en korrekt mätning. Generellt så gäller en dosa per plan med boyta eller potentiell boyta. Dock minst två dosor. Enplanshus är kravet två dosor. Är du osäker på antalet är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 063-12 35 30 eller maila info@oktopal.se.

Vi hjälper dig med din radonmätning

Vi utför radonmätningar med avancerade instrument för att klargöra om det finns radon och varifrån det i så fall kommer. Vi kan även tillhandahålla mätdosor för både korttidsmätning och långtidsmätning. Vi utför också radonbesiktning och även själva radonsaneringen.

hustyper_radon-570x168

 

Beställning radondosor för långtidsmätning

    Låt Jan-Erik kontakta dig för mer information! Du kan också ringa honom på 063-12 35 30!