Statusbesiktning av byggnad

Våra besiktningsmän är experter på statusbesiktning av byggnader. Det kan behövas inför en fastighetsaffär eller t ex när en hyresfastighet skall omvandlas till bostadsrättsförening.

Du får översikt över byggnadens status samt uppskattade kostnader för att reparera, återställa eller förbättra eventuellt upptäckta brister.

Använd gärna formuläret på denna sida så kontaktar vi dig.

Underhållsplan

Har du koll på era framtida underhållskostnader?

Vi upprättar underhållsplaner för bostadsrättföreningar och kommersiella fastighetsägare. Som bostadsrättförening är du skyldig enligt bostadsrättslagen att ha en underhållsplan som visar hur mycket som bör sättas av till en underhållsfond för att klara framtida kostnader i samband med t.ex. fönsterbyte, målning eller takbyte. Planen brukar oftast göras på 30 års sikt men man kan välja annan tidsperiod om man vill.

Vi använder oss av underhållssystemet Planima när vi gör våra underhållsplaner. Systemet är överskådligt och informativt för kunden och man kan enkelt välja detaljeringsgrad efter behov. Systemet kan även användas för att kartlägga en underhållsskuld.

Använd kontaktformuläret på denna sida så kontaktar vi dig.

Låt Per-Johan kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!