Täthetsprovning av byggnad

Vi utför provtryckningar enligt Boverkets byggregler, BBR. Vi utför detta enligt SS-EN 13829 med sk ”blower door method” och dokumenterar byggnadens läckagetal och hur stor luftinfiltration som finns, förutom husets egen avsedda infiltration.

Tillsammans med en IR-kamera kan vi snabbt konstatera eventuella läckage som lätt kan avhjälpas i tid. Om inte tillräcklig täthet uppnås kan energiförbrukningen öka markant och inomhusklimatet påverkas. Köparen kan därför reklamera för fel och brister i det nya huset.
Större byggnader måste vara möjliga att sektionera i delar om ca 3-400 kvm, beroende på takhöjd.

Använd gärna formuläret på denna sida för att få veta mer om vår täthetsprovning.

Låt Tommy kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!