JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

energideklaration

Certifierade energiexperter

I deklarationen ska det även finnas information om radonmätning är utförd eller ej och eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.

Oktopal har flera certifierade energiexperter som kan utföra energideklarationer på alla typer av byggnader.

Varför ska man energideklarera?

Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad eller lokal. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. 

Läs mer...

Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en överblick över byggnadens energistatus.

Det går också att se hur det är möjligt att minska energianvändningen utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

energideklarationer

Mer information

Vad kan du få för information från en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • Byggnaden får en framräknad energiprestanda som anges som kWh/m2.

 • Byggnaden får ett betyg från A till G. Betyg C betyder att byggnaden uppfyller dagens krav i BBR.

 • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp . Det är inte samma yta som t.ex.BOA eller LOA.

 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.

 • El för hushåll och olika verksamheter ska skiljas från fastighetsel och ingår inte i energiprestandan.

 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
  byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

 • Om OVK-besiktning är utför och godkänd

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vad är energiklass?

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Det finns energiklasser A-G. Energiklassen bestäms av aktuella byggnadens primärenergital jämfört med tillåtet primärenergital för en ny byggnad. Kraven för en ny byggnad är klass C.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

 • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.

 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.

 • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Vilka byggnader behöver inte en energideklaration?

 • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.

 • Industrianläggningar och verkstäder.

 • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

 • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.
Låt Tommy kontakta dig för mer information!
Tommy

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram