JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

Att anlita en kontrollansvarig

Att anlita en kontrollansvarig handlar inte bara om att uppfylla ett lagkrav, det är en hjälp för byggherren att se till att bygget följer de lagkrav som finns samt att byggaren gör sitt jobb ordentligt och utför de egenkontroller som krävs.

Våra Kontrollansvariga är väl insatta i samtliga delar i byggprocessen och är ditt stöd gentemot byggaren om konflikter uppstår.

Ta fram kontrollplan

En kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt lever upp till de krav som finns i bygglagstiftningen. Han ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Läs mer...

Det är även den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen följs samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den person som anlitas som kontrollansvarig får inte vara i jävsituation. Det betyder att han exempelvis inte får arbeta på samma företag eller vara släkt med den som utför din beställning.

kontrollplan
kontrollansvarig enligt pbl

Certifierade yrkesmän

Vi på Oktopal har certifierade kontrollansvariga för nivå N som följer ditt projekt fram genom hela byggprocessen.
Vill du veta mer? Vänligen kontaka oss.

Låt Rickard kontakta dig för mer information!
Rickard

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram