Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL

I alla projekt som kräver bygglov, krävs det också en kontrollansvarig (KA) enligt plan- och bygglagen (PBL). Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att endast certifierade personer som får anlitas för uppdraget.

Att anlita en Kontrollansvarig handlar inte bara om att uppfylla ett lagkrav, det är en hjälp för byggherren att se till att bygget följer de lagkrav som finns samt att byggaren gör sitt jobb ordentligt och utför de egenkontroller som krävs.

Våra Kontrollansvariga är väl insatta i samtliga delar i byggprocessen och är ditt stöd gentemot byggaren om konflikter uppstår.

Ta fram kontrollplan

En kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt lever upp till de krav som finns i bygglagstiftningen. Han ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Det är även den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen följs samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den person som anlitas som kontrollansvarig får inte vara i jävsituation. Det betyder att han exempelvis inte får arbeta på samma företag eller vara släkt med den som utför din beställning.

kontrollplan
kontrollansvarig enligt pbl

Certifierade yrkesmän

Vi på Oktopal har certifierade kontrollansvariga för nivå N som följer ditt projekt fram genom hela byggprocessen.
Vill du veta mer? Vänligen kontaka oss.

Låt Richard kontakta dig för mer information!

Våra samarbetspartners:

© Oktopal | Org.nr: 556669-0144
Design by RIPPLE46
crosschevron-uparrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram