JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

radonmätning med radondosa eller radondosor

Så gör du en korrekt mätning

En radonmätning görs främst för hälsans skull men även för att trygga värdet i fastigheten. Från 225 kr per dosa, nedan ser du hur många radondosor du behöver för att genomföra en korrekt mätning.

Läs mer ...

Generellt så gäller en dosa per plan med boyta eller potentiell byta. Dock minst två dosor. Enplanshus är kravet två dosor. Är du osäker på antalet är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 063-12 35 30 eller maila info@oktopal.se.

Vi hjälper dig med din radonmätning

Vi utför radonmätningar med avancerade instrument för att klargöra om det finns radon och varifrån radonet kommer in. Vi kan även tillhandahålla mätdosor för både korttidsmätning och långtidsmätning.

Läs mer ...

Mätning av radon med radondosor

Vi tillhandahåller mätdosor från ackrediterade laboratorier för både korttidsmätning och långtidsmätning som mäter radonhalten. Det finns två sätt att mäta radon med dessa mätdosor.

För att få en bra indikation skall mätningen ska göras under minst 7-14 dagar vid en korttidsmätning eller minst 60 dygn vid en långtidsmätning.

Mätning av radon med avancerade instrument

Vi utför även radonutredningar med avancerade instrument och certifierade radonutredare för att klargöra om det finns radon och varifrån det i så fall kommer.

Radonhalten mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (bq/m3) och får inte överstiga 200 bq/m3, då behöver en radonsanering utföras omgående och det kan genomföras med olika metoder som t.ex. med en radonsug. Här kan du läsa mer om radonbesiktning och radonsanering.

mätdosor för radonmätning
Radon Villa

Gör din beställning idag!

Mer information samt de vanligaste frågorna kring radon och radonmätning:

Vart kommer radonet ifrån?

Radonet kan komma från marken och tränger in i byggnader, byggnadsmaterialet eller via hushållsvattnet. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Hur ofta bör man mäta radon?

Det finns inget lagkrav som anger hur ofta en mätning ska genomföras. Det rekommenderas att göra en mätning om det har “gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes” eller om det “genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten” enligt strålsäkerhetsmyndigheten.

När bör man mäta radon?

Radonmätning i villa är primärt mellan den 1 oktober och 30 april. Du bör även mäta radonhalten om du köper hus eller bygger ett nytt hus. Det rekommenderas även av Strålskyddsmyndigheten att en radonmätning görs om det gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Hur vet man om man radon i huset?

Det finns olika sätt att mäta radon på. Vi på Oktopal tillhandahåller ackrediterade radondosor för kort- och långtidsmätning. Vi utför även radonmätningar med avancerade instrument för att klargöra om det finns radon i din byggnad och varifrån det i så fall kommer.

Vilka hus ska radonmätas?

Det rekommenderas att man genomför radonmätning i alla hus där det genomförs förändringar som kan påverka radonhalten, t. ex. vid till- eller ombyggnationer för att kontrollera att förändringen inte lett till förhöjd radonhalt.

Strålskyddsmyndigheten rekommenderar att hus som inte genomgått en radonmätning för mer än 10 år sedan bör genomgå en mätning. Även fastigheter som nybyggen, småhus, lägenheter, och hus som är byggt på blåbetong bör genomgå en radonmätning.

Varför gör man radonmätning?

För att klargöra att radonhalten i huset inte är skadlig. Om man andas in höga radonhalter under längre tid kan det leda till allvarliga hälsoeffekter, såsom lungcancer.

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i inomhusluften är att mäta radonhalten. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Vad kostar det att göra en radonmätning?

Priset för våra mätdosor är från 225 kr per dosa (inkl. moms) som placeras på varje våningsplan. Gäller det enplanshus är kravet två dosor. För utredning med avancerade instrument kan du kontakta oss.

Köpa hus med radon

Om du ska köpa hus i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög eller om du misstänker att huset är byggt av blåbetong är det upp till dig som köpare att ta reda på det. Radon räknas inte som ett dolt fel och det är upp till dig som köpare att ta reda på hur radonbilden i huset ser ut.

Radonbidrag vid radonsanering

Tidigare kunde man få bidrag med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kr från staten för att sanera radon. Från och med 1 januari 2022 är radonbidraget tyvärr borttaget. Det är dock fortfarande möjligt att få ROT-bidrag för radonsanering.

Låt Jan-Erik kontakta dig för mer information!
Jan-Erik

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram