statusbesiktning underhållsplan planima

Underhållsplan

Har du koll på era framtida underhållskostnader?

Vi upprättar underhållsplaner för bostadsrättföreningar och kommersiella fastighetsägare. Som bostadsrättförening är du skyldig enligt bostadsrättslagen att ha en underhållsplan som visar hur...

Läs mer...

mycket som bör sättas av till en underhållsfond för att klara framtida kostnader i samband med t.ex. fönsterbyte, målning eller takbyte. Planen brukar oftast göras på 30 års sikt men man kan välja annan tidsperiod om man vill.

Vi använder oss av underhållssystemet Planima när vi gör våra underhållsplaner. Systemet är överskådligt och informativt för kunden och man kan enkelt välja detaljeringsgrad efter behov.

Planima passar utmärkt för att kartlägga och samordna hela bestånd, 3 fastigheter eller 150, det spelar ingen roll. Genom att man har en överblick på beståndet kan besparingar göras vid genomförandet av åtgärder.

Systemet kan även användas för att kartlägga en underhållsskuld.

Låt Per-Johan kontakta dig för mer information!
Per-Johan

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram