Täthetsprovning av byggnad

När man gör en täthetsprovning av en byggnad så sätter man byggnaden under undertryck med hjälp av fläkt, s.k. DoorBlower. Fläkten är kopplad till en dator som med stor noggrannhet mäter vilket läckage som finns i byggnaden vid olika tryck.

täthetsprovning av byggnad

Byggnadens täthet

Byggnadens täthet påverkar energianvändningen avsevärt. Det finns dock inga krav i BBR än så länge på att en byggnad över 50 m2 ska klara en viss täthetsnivå. I BBR anges endast att byggnaden ska vara tillräckligt tät för att uppnå energikraven.

Byggnadens täthet anges vid 50 Pa undertryck och anges i l/s, m2 (liter per sekund och kvadrat omslutningsarea). De flesta energibalansberäkningar har indata 0,5 – 0,7 l/s, m2. Det är mot detta värde jämförelse görs vid mätningen.

Mätningen görs lämpligen i slutet av byggprocessen men innan alla ytskikt är klara. Kontakta oss gärna i god tid innan för tidsbokning.

Låt Pehr kontakta dig för mer information!

Våra samarbetspartners:

© Oktopal | Org.nr: 556669-0144
Design by RIPPLE46
crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram