Vi utför OVK-besiktning i Sundsvall

Vi har över 15 års erfarenhet av obligatorisk ventilationskontroll även kallat OVK-besiktning i Sundsvall med omnejd.

Tommy Elfström - Certifierad OVK-besiktningsman
Publicerat: 6 februari, 2023

OVK-besiktning i Sundsvall

Är du en fastighetsägare eller förvaltare i Sundsvall som vill säkerställa optimalt inomhusklimat och ventilationssystem i dina bostads-, kommersiella, kontors- eller samhällsbyggnader? Om så är fallet är regelbunden OVK (obligatorisk ventilationskontroll) väsentlig.

I det här artikeln kommer vi att diskutera vikten av denna typ av kontroll och hur den kan hjälpa till att hålla din byggnads luftkvalitet frisk och dess ventilationssystem fungerande.

obligatorisk ventilationskontroll

Vad är OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)?

OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och är viktig eftersom den bidrar till att byggnaderna uppfyller de byggregler och säkerhetsnormer som kommunen har fastställt. OVK-inspektionen hjälper också till att identifiera potentiella säkerhetsproblem och se till att byggnaderna är strukturellt sunda.

Fördelar med OVK-besiktning

OVK ger en oberoende bedömning av byggnadens säkerhet och energieffektivitet. OVK-inspektioner identifierar eventuella brister i byggnadens energieffektivitets- och säkerhetsstandarder, såsom otillräcklig lufttäthet, ventilation och isolering.

Detta hjälper till att säkerställa att byggnaden är säker och energieffektiv, vilket kan spara pengar på lång sikt. OVK-inspektioner kan också upptäcka eventuella hälso- och säkerhetsrisker, såsom asbest, som kan finnas i byggnaden.

När och hur ofta ska OVK göras?

En obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, till exempel under en ny konstruktion, är det viktigt att genomföra en OVK. Detta är en obligatorisk inspektion som måste utföras.

För de flesta byggnader måste OVK utföras regelbundet, antingen vart tredje eller sjätte år (beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden) som en periodisk inspektion.

ventlationssystem inomhus

5 punkter på hur en OVK går till

En certifierad besiktningsman från Sundsvall utvärderar och undersöker ventilationssystemet och inomhusklimatet. Besiktningsmannen går igenom nedanstående punkter som framstår som särskilt viktiga:

  1. Kontrollera att ventilationssystemet fungerar i enlighet med de föreskrifter som gällde när det installerades.
  2. Kontrollera om det har hänt några förändringar.
  3. Undersöka ventilationssystemet för eventuella föroreningar. 
  4. Kontrollera att ventilationssystemet fungerar korrekt.
  5. Se till att alla aspekter överensstämmer med relevanta lagar och förordningar.

Under utförandet av OVK ska funktionskontrollanten ge rekommendationer för att minska energiförbrukningen i samband med ventilation samtidigt som det säkerställs att det inte leder till försämrad inomhusmiljö.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten dokumentera en rapport som beskriver resultaten av inspektionen. Inspektören ska notera eventuella fel eller brister i ventilationssystemet och dokumentera dem i protokollet.

Protokollet ska undertecknas av kontrollanten och sedan lämnas till fastighetsägaren. Dessutom ska en kopia av protokollet skickas till byggnadsnämnden.

Gruppbild på personalen på Oktopal AB

Vi har över 15 års erfarenhet av OVK-besiktning

Våra funktionskontrollanter är godkända på nivå kvalificerad (K) behörighet. Det betyder att de är certifierade för att genomföra OVK i alla sorters byggnader, även de med avancerade styr- och reglersystem samt K-märkta byggnader.

Kontakta oss idag för en OVK-besiktning i Sundsvall!

Vi hoppas att denna guide har gett dig lite inblick i OVK-processen för fastighetsägare och förvaltare i Sundsvall. Om du har andra frågor eller vill veta mer om våra tjänster, önskar offert eller boka en OVK besiktning i Sundsvall, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Vanliga frågor och svar relaterade till OVK

Här nedan listar vi några vanliga frågor och svar kring ämnet

Vad kostar en OVK-besiktning i Sundsvall?

Vem bär ansvaret för att en OVK genomförs?

Är det lag på OVK?

Vem kontrollerar så att OVK uppfylls?

Vad innebär ombesiktning av OVK?

Kontakta Tommy redan nu så hjälper han dig med din OVK-besiktning i Sundsvall!
Tommy
Hitta till oss

© Oktopal | Org.nr: 556669-0144

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram