JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

Energiberäkningar energycalc

Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR.

Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk ska detta verifieras. Verifiering kan med fördel samordnas med en energideklaration.

När behöver man göra en energiberäkning?

  • Krav vid tekniskt samråd för att få bygglov

  • Vad blir resultatet av energiåtgärder t.ex. tilläggsisolering eller byte av ventilation.

  • Klarar ert befintliga värmesystem en tillbyggnad?

  • Dimensionera värmesystem

  • Undersöka om huset använder mer energi än det borde
Energiberäkning översikt

Vad är skillnaden?

Energibalansberäkning, energideklaration och energiverifiering

Vad är en energibalansberäkning?

Energibalansberäkning tas fram i samband med bygglovet och visar hur mycket energi byggnaden kommer att använda. Den beräknade energiprestandan jämförs med de krav som finns i BBR. Man ska minst energiprestanda C för att uppnå BBR´s krav. Oktopal använder sig av verktyget EnergyCalc.

Vad är en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument som upprättas genom att göra vissa beräkningar på uppmätta energidata och därmed komma fram till en viss energiprestanda uttryckt i kWh/m2. Alla nya byggnader ska ha en energideklaration senast 24 månader efter färdigställandet.

Samtliga byggnader ska ha en energideklaration vid försäljning. Byggnader som är större än 250 m2 och ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en giltig energideklaration. Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också alltid ha en giltig energideklaration.

Här kan du läsa mer om energideklaration.

Vad är en energiverifiering?

Energiverifiering görs efter att byggnaden är färdig för att verifiera att den energibalansberäkning som gjordes i samband med bygglovet stämmer. Det kan göras på två olika sätt. Dels genom beräkning där man tittar på det färdiga huset och kontrollerar så att man har byggt så som har räknat i energibalansberäkningen. Det görs ofta alldeles innan slutsamrådet med kommunen.

Det andra sättet är att man gör det via mätning, d.v.s. man mäter husets energianvändning under minst 12 månader och sedan jämför man med den energibalansberäkning som upprättades innan bygget. Denna metod är den som vi, och även Boverket, rekommenderar. Denna metod kombineras lämpligen med kravet om energideklaration.

Låt Tommy kontakta dig för mer information!
Tommy

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram