JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

fuktmätning och fuktsanering

Mögelangrepp med allvarliga hälsorisker

Det viktiga är att ta hand om fukten direkt när man upptäcker den. Fukt som får ligga och gro, kan ge upphov till mögelangrepp med allvarliga hälsorisker som följd.

Ta tag i problemet direkt

Om du misstänker fuktangrepp i ditt hus är det viktigt att du gör en fuktmätning och fuktutredning. På så sätt kan du snabbt få reda på om du behöver en fuktsanering och kan rädda ditt hus från mögel och svamp.

fukt på vinden

Att mäta fukt

Fukt kan mätas på olika sätt och uttrycks i olika enheter, att mäta fukt i material ger en fuktkvot, fukt i luft ger en relativ fuktighet, RH.

Vi utför fuktmätningar och fuktutredningar och är godkända av Länsförsäkringar att utföra fuktmätningar. Vi representerar Munters och utför fuktsaneringar av krypgrunder, kallvindar, garage eller tvättstuga.

Vad är fuktkvot?

Fuktkvoten visar vikten av vattenmängden i en viss volym av ett material i förhållande till vikten av samma massa torrt material. Fuktkvoten mäts i homogena material som t.ex. trä.

Fuktkvot är ett sätt att avgöra hur hög relativ fuktighet som träet har blivit utsatt för under den senaste tiden, det är viktigt att veta eftersom relativ fuktighet till stor del är direkt avgörande för om mögel kan växa till på materialet.

Normalt brukar man ange 17 % som ett gränsvärde i trämaterial. Om man ligger över 17 % så bör man undersöka varför man ligger över gränsvärdet. Fuktkvot mäts med en elektronisk resistansfuktmätare.

Hur mäts den relativa luftfuktigheten (RF)?

Den relativa fuktigheten mäts fuktnivån i luft. Relativ fuktighet (RF) anger mängden vattenånga i förhållande till den maximala mängd vattenånga som luften kan innehålla vid aktuell temperatur. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft.

Det är därför som kondens uppstår när t.ex. varm luft träffar en kall yta, vattenångan som är bundet i den varma luften fälls ut till vattendroppar. Relativ fuktighet mäts med elektroniska kapacitiva mätare.

Låt Örjan kontakta dig för mer information!
Örjan

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram