JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

Integritetspolicy

Oktopal AB har sitt säte i Östersund och är även verksam i Sundsvall, Stockholm och Umeå.

Oktopal AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas på denna webbplats www.oktopal.se

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, exempelvis namn, personnummer, personinformation och kontaktuppgifter m.m..

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att du som kund och användare av våra hemsidor, eller som på annat sätt har kontakt med oss kan vara säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, framför allt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), när du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, beställer produkter, eller på annat sätt har kontakt med oss.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookies

Vår webbplats använder sig av Cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att vi ska kunna ge dig en bra användarupplevelse. I vår shop används till exempel s.k. "Session Cookies" för att hålla koll på vilka produkter du har lagt i varukorgen.

Google Analytics

Oktopal AB använder informationen från cookies till att få statistik över hur vår hemsida används.

För att samla in den statistiken använder vi oss av analysverktyget Google Analytics. Google Analytics omfattas av Googles integritetspolicy, som du kan läsa här.

Data som samlas in via cookies och skickas till Google Analytics från vår hemsida är:

1. Tiden spenderad vid ett besök, vilka sidor som har besökts samt hur länge besökaren befunnit sig på varje sida.
2. Källa för besöket, det vill säga vart besökaren kommer ifrån innan den besöker Oktopal.se (refferal).
3. Vilken webbläsare besökaren använder (browser).
4. Tekniska detaljer hos besökaren. (Flash-version, Javascript support, skärmupplösning)
5. Geografisk information (network location & IP-address).

All sessionsdata i Google Analytics är helt anonym och kan inte användas för att identifiera dig.

Vilken information vi behandlar

  • Person- och kontaktuppgifter – Namn, ort/stad, telefonnummer, e-post,  ip-adress, postnr, gata/box.

Syfte med behandlingen

De personuppgifter vi samlar in används för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar, d.v.s. så att vi kan fullgöra avtalet med dig eller andra berättigade intressen. Behandlingen sker främst i följande syften:

  • Tillhandahållande, organisation och administration
  • Kundvård/Information

Lagliga krav

Vi behandlar även de personuppgifter som vi har fått genom våra kontakter med dig för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Till exempel pågrund av lagstiftning som avser konsumenträtt, redovisning och bokföring.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att efterleva lagstadgade krav, är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tjänsten/produkten som du efterfrågat.

Hur vi samlar in information om dig

Merparten av de personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du har kontaktat oss, använder våra tjänster eller beställer våra produkter. I vissa fall kan vi dock få uppgifter om dig från en tredje part (t.ex. om någon annan än du själv har anmält dig till våra evenemang).

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan om det inte är av rättsliga skäl där vi måste lämna ut specifika uppgifter. Dina angivna personuppgifter hanteras av oss för att vi ska kunna leverera den tjänst/produkt som du har beställt.

Vi använder oss av ett antal betrodda externa samarbetspartners, som ibland kommer i kontakt med dina personuppgifter. Det rör sig bland annat om vår anlitade redovisningskonsult som får tillgång till de personuppgifter som behövs för Oktopal AB's redovisning, externa IT-leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss. Vi kräver att alla våra samarbetspartners skyddar dina personuppgifter pålämpligt sätt genom avtal som upprättas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Som utgångspunkt sker all behandling av dina personuppgifter lokalt.

Hur länge vi sparar informationen

Vi strävar efter att bevara dina personuppgifter endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig och de syften som vi har beskrivit ovan.

Sådana uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagstadgade krav, garantiförpliktelser eller hantera reklamationsärenden kan sparas för en längre period. Som utgångspunkt bevarar vi personuppgifter som vi behöver för att efterleva lagstadgade krav på bokföring i 7 år.

Säkerhetsåtgärder

Oktopal AB har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, vilket bland annat innefattar: Virusskydd, SSL kryptering av webbplats, säkra rutiner och lokal hantering av personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att på din begäran (eller på eget initiativ) rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. När du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss för att ta tillbaka samtycket.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se)

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordning. Du kan kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter

Oktopal AB
556669-0144
SAMUEL PERMANS GATA 2
853 58 Östersund
Sverige
063-12 35 30
info@oktopal.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Oktopal AB kan komma att ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy. Var god att läsa denna policy varje gång du besöker webbplatsen.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2022-03-17

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram