Vi är experter på det vi gör

Överlåtelsebesiktning

Alla våra besiktningsmän är godkända genom SBR (Sveriges byggnadsingenjörers riksförbund) att genomföra överlåtelsebesiktningar. Bokstäverna SBR efter yrkestiteln fungerar som en kvalitetssäkring och betyder att besiktningen blir professionellt utförd. Vi har erfarenhet av tusentals besiktningar, vi är opartiska och innehar ansvarsförsäkring.

För säljare

En säljarbesiktning används för att bedöma husets status inför en försäljning, ofta för att kunna rätta till eventuella fel innan försäljning samt att kunna teckna en så kallad dolda-felförsäkring. Du kan då teckna en dolda-felförsäkring så att du har ett tioårigt skydd mot obehagliga, dyra överraskningar.

För köpare

En köparbesiktning är en utmärkt tjänst där du som köpare får ett opartiskt proffs som besiktigar huset. Köparen får en god bild av husets skick och köparen får i god tid möjlighet att upptäcka sådana fel och brister som inte går att göra gällande mot säljaren som dolda fel i ett senare skede.

Certifierad kontrollansvarig

Vid bygglovspliktiga åtgärder såsom ny- om och tillbyggnad krävs idag en kontroll av en certifierad kontrollansvarig. Detta för att åtgärderna skall uppfylla de byggnadsregler som gäller idag. Vi har certifierad personal.